Sveti Arh Mihail

CENA: 25 

Motiv Ikone: Arh Mihai

Dimenzija (cm): 46×36