Tomislav Petranović Rvat

Hrvatski naivni slikar (Prvča kraj Nove Gradiške, 28. I. 1934). Bavio se karikaturom i reklamnim crtežom; slika od 1950. U portretima i figuralnim prizorima isprva je bio blizak naturalizmu, potom na kompozicijama pretežito hladna kolorita prevladavaju fantastične vizije maštovito iscrtanih pojedinosti (Misterija stare sinagoge, 1984).

Showing the single result