Stojan Đurić

Stojan Đuric je rođen 1962. godine u Velikoj Plani, Srbija. Fakultet Likovne umetnosti je završio u Beogradu 1994 god, a magistraturu 1997 god. Član je ULUS-a, živi i radi u Velikoj Plani i Beogradu. Dela Stojana Đurica nalaze se u mnogim privatnim i javnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Učesnik je brojnih likovnih kolinija, stalno izlaže, grupno i samostalno -više od 200 kolektivnih izložbi.

Showing all 7 results