Marija Hlavati Krišan

Marija Hlavati Križan pripada najmlađoj generaciji slikara naive kovačičke škole, a od skora je i član prestižne Galerije naivne umetnosti u Kovačici.
Rođena je u Padini u sudsedstvu Kovačice, gde se takođe, već šest decenija bez prekida neguje naivna umetnost, svojstvena, pre svega, slovačkom etnosu, mada su ovim putem krenuli i drugi slikari Banata – Srbi, Rumuni.

Showing the single result